2.2.5.-2.2.6.-2.2.7.-2.2.8. Metalų ir nemetalų išsidėstymas periodinėje lentelėje. Kitimas atomų spindulių, elektrinių neigiamumų, metališkų ir nemetališkų, elementų oksidų ir nemetalų vandenilinių junginių rūgštinių ir bazinių savybių , periode ir grupėj

2.2.5.-2.2.6.-2.2.7.-2.2.8. Metalų ir nemetalų išsidėstymas periodinėje lentelėje. Kitimas atomų spindulių, elektrinių neigiamumų, metališkų ir nemetališkų, elementų oksidų ir nemetalų vandenilinių junginių rūgštinių ir bazinių savybių , periode ir grupėj
2.2.5.-2.2.6.-2.2.7.-2.2.8. Metalų ir nemetalų išsidėstymas periodinėje lentelėje. Kitimas atomų spindulių, elektrinių neigiamumų, metališkų ir nemetališkų, elementų oksidų ir nemetalų vandenilinių junginių rūgštinių ir bazinių savybių , periode ir grupėj
2.2.5.-2.2.6.-2.2.7.-2.2.8. Metalų ir nemetalų išsidėstymas periodinėje lentelėje. Kitimas atomų spindulių, elektrinių neigiamumų, metališkų ir nemetališkų, elementų oksidų ir nemetalų vandenilinių junginių rūgštinių ir bazinių savybių , periode ir grupėj
2.2.5.-2.2.6.-2.2.7.-2.2.8. Metalų ir nemetalų išsidėstymas periodinėje lentelėje. Kitimas atomų spindulių, elektrinių neigiamumų, metališkų ir nemetališkų, elementų oksidų ir nemetalų vandenilinių junginių rūgštinių ir bazinių savybių , periode ir grupėj2.2.5.-2.2.6.-2.2.7.-2.2.8. Metalų ir nemetalų išsidėstymas periodinėje lentelėje. Kitimas atomų spindulių, elektrinių neigiamumų, metališkų ir nemetališkų, elementų oksidų ir nemetalų vandenilinių junginių rūgštinių ir bazinių savybių , periode ir grupėj2.2.5.-2.2.6.-2.2.7.-2.2.8. Metalų ir nemetalų išsidėstymas periodinėje lentelėje. Kitimas atomų spindulių, elektrinių neigiamumų, metališkų ir nemetališkų, elementų oksidų ir nemetalų vandenilinių junginių rūgštinių ir bazinių savybių , periode ir grupėj
Kaina 3.00 Lt. (0.87 €)
Sena kaina 5.00 Lt. (1.45 €)
Atsisiųstame faile bus išsamūs atsakymai.

pvz: