Cheminiai skaičiavimai

1.2. Cheminiai skaičiavimai. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie skaičiavimų atlikimą taikant formules ir proporcijas, dujų tūrių santykių dėsnį sprendžiant uždavinius, apskaičiavimą iš duotos reakcijos lygties reaguojančių arba susidarančių medžiagų, produktų kiekį, masę, tūrį, kai žinomas kurios nors reakcijoje dalyvaujančios medžiagos kiekis, masė, tūris, mišinio sudėties paskaičiavimą, kai reakcijoje dalyvauja tik viena medžiaga, pradinių medžiagų, turinčių priemaišų kiekio paskaičiavimą, dvinarių junginių elementų masės dalies iš cheminės formulės paskaičiavimas, medžiagų, sudarytų iš dviejų elementų, formules, kai žinomos abiejų ją sudarančių elementų masės dalys nustatymą, pradinių medžiagų formules, kai žinomi jų reakcijos produktų kiekis, masė, tūris nustatymą.

Kaina 3.00 Lt. (0.87 €)
5.00 Lt. (1.45 €)