CHEMINĖS REAKCIJOS.REAKCIJŲ GREITIS IR CHEMINĖ PUSIAUSVYRA

Pagal chemijos brandos egzamino reikalavimus skyrius "3. CHEMINĖS REAKCIJOS. CHEMINIŲ REAKCIJŲ GREITIS IR CHEMINĖ PUSIAUSVYRA. RŪGŠTYS IR BAZĖS" susideda iš šių mažesnių skyrelių:

Kaina 3.00 Lt. (0.87 €)
5.00 Lt. (1.45 €)