Oksidacijos – redukcijos reakcijos ir jų taikymas

3.4. Oksidacijos – redukcijos reakcijos ir jų taikymas. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie elemento oksidacijos laipsnį junginyje. Pateikiami Oksidacijos-redukcijos lygčių pavyzdžiai. Paaiškinama apie metalų įtampos eilę ir reakcijų pavyzdžiais parodyta jos svarba. Aprašytos reakcijos vario su oksiduojančiomis rūgštimis. Pateikiamos aliuminio ir cinko reakcijos su rūgščių ir hidroksidų tirpalas.Reakcijų pavyzdžiais parodyta kaip gaunami metalai ( geležis ir varis ) iš jų oksidų.IA ir IIA grupių metalų cheminės savybės, jų junginių svarbiausios panaudojimo sritys.Iliustruotai paaiškinta, kad geležies korozija yra lėta oksidacijos-redukcijos reakcija. Metalų koroziją sukelia ore esantys vandens garai ir įvairios dujos, bei kiti ištirpę vandenyje junginiai, kurie veikia kaip elektrolitai. Paaiškinma kas yra metalų lydiniai, pateikiami bronzos, diuroaliuminio ir plieno pavyzdžiai. Kalbama apie elektrolizės procesą, kurio metu vyksta oksidacijos - redukcijos reakcija.Atskirai aprašyti natrio chlorido tirpalo ir lydalo elektrolizė su inertiniais elektrodais.Taip pat aprašyti ir palyginti vario chlorido tirpalo elektrolizės su inertiniais elektrodais ir tirpiu variniu anadu procesai.