Cheminės reakcijos ir energija

3.1. Cheminės reakcijos ir energija. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie egzotermines ir endotermines reakcijas. Pagal užrašytas termochemines reakcijų lygtis paaiškinama kaip atskirti, kurios reakcijos yra egzoterminės, kurios endoterminės. Paaiškinama, ką rodo termocheminė lygtis, ir ji pritaikoma išskirtos arba sunaudotos šilumos bei medžiagos kiekiui apskaičiuoti, jei žinomas šilumos kiekis. Paaiškinama, kad fotosintezė yra endoterminis, o degimo reakcija ir kvėpavimas – egzoterminiai procesai. Paaiškinama šių procesų svarba gyvybei. Pateikiami endoterminių ir egzoterminių procesų ir jų taikymo pavyzdžiai (pvz., degimo reakcija, terminis druskų skilimas, amonio nitrato tirpimas). Paaiškinama iškastinio kuro svarba šiuolaikinei energetikai. Apibūdinama degimo produktų įtaka aplinkai ir nurodomi pagrindiniai alternatyvūs energijos šaltiniai.