Cheminis ryšys

2.3. Cheminis ryšys. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie cheminio ryšio tipus. Kaip jų susidarymui įtakos turi besijungiančių cheminių elementų metališkumas ar nemetališkumas, elektrinis neigiamumas. Pateikiami joninio, kovalentinio nepolinio ir kovalentinio polinio ryšių susidarymo pavyzdžiai. Paaiškinama apie joninių, kovalentinių molekulinės sandaros, kovalentinių nemolekulinės sandaros (pvz., SiO2, deimanto, grafito) medžiagų savybių skirtumus, siejant juos su junginių sandara. Paaiškinama apie kovalentinio nepolinio ir kovalentinio polinio ryšių susidarymą dviatomėse molekulėse, pateikiami pavyzdžiai. Pateikiama kaip N2 molekulės sandara susijusi su jo inertiškumu. Apibūdinamas metališkasis ryšys ir paaiškinama kaip jo susidarymui įtakos turi besijungiančių cheminių elementų metališkosios savybės. Paaiškinama apie koordinacinio ryšio susidarymą H3O+ ir NH4+ jonuose. Pateikiama informacija apie vandenilinio ryšio atsiradimą tarp H2O, NH3, alkoholių, karboksirūgščių molekulių. Apibrėžiama, kas yra alotropinės atmainos ir pateikiami jų pavyzdžiai.